Jozef Rulof.

Waarom een pagina over Jozef Rulof? Omdat ik Jozef Rulof beschouw als mijn spirituele springplank. Mijn ouders waren, net als ik, spirituele zoekers en in hun zoektocht kwamen ze Jozef tegen in Den Haag, hun gezamelijke woonplaats. Ze zijn zijn lezingen gaan bijwonen en kochten en lazen zijn boeken. Dat heeft ze tot de geweldige mensen gemaakt die ze zijn en mij een fantastische basis gegeven om verder te groeien, zonder me eerst uit een verstikkend godsdienstig milieu te moeten ontworstelen.

Ik ben opgegroeid met begrippen als 'karma', 'reïnkarnatie' en het leven na de dood.
Daar heb ik in mijn latere leven erg veel aan gehad, omdat ik niet eerst overtuigd hoefde te worden van het bestaan van die begrippen en het aanvaarden daarvan.

Toch beschouw ik Jozef Rulof niet als mijn meester of leraar. De boeken die via hem op aarde kwamen, vind ik te klein van geest; hoe groots ze ook zijn. Ze zijn te absoluut geschreven, alsof het ZO is en niet anders. Hoewel ik altijd gevoeld heb dat wat hij schreef en beschreef de waarheid is, had ik nooit het gevoel dat de waarheid ophield bij wat hij schreef. Goddelijke wetten zijn Goddelijke wetten, maar in mijn gevoel spelen meer dingen een rol. Soms moeten dingen op een bepaalde manier plaatsvinden en is dat, gezien de omstandigheden, OK. Een duidelijk, persoonlijk voorbeeld is mijn scheiding. Volgens Jozef (oftewel de Meesters via hem) mag je niet scheiden. Karma brengt mensen tesamen en dat moet je dan uitzitten, leuk of niet leuk. Ik voelde duidelijk dat bij elkaar blijven haar, mij en onze dochter niet zou dienen. Dus ben ik weggegaan en naar mijn mening zijn we daar allemaal een stuk beter van geworden.
Maar ik kan goed voelen dat er een diepe waarde schuilt in de wetten zoals beschreven door Jozef.

Hier wat plaatjes van schilderijen die d.m.v. zijn handen zijn gemaakt.


Jeus' levensharp, geschilderd door Meester Jonghy, een prachtige symboliek van zijn leven. Het kruis betekent: door Christus tot de ontwaking, de overwinning van u zelf.

Dit is geschilderd door Vincent van Gogh via het lichaam van Jozef Rulof.

Veel meer van deze prachtige schilderijen zijn verzameld in het schitterende boek "Het schilderend mediumschap van Jozef Rulof".
Het geeft een bijna kompleet overzicht van alles wat er via zijn handen is gemaakt.

Verdere inlichtigen over dit boek en andere boeken van Jozef Rulof zijn verkrijgbaar via

Stichting GWG De Eeuw van Christus
Postbus 8217
1802 KE Alkmaar
T
elefoon: 072-8443852

www.theageofchrist.com

 

Voorpagina-afbeeldingen van de oude boeken

Bij de huidige drukken van de boeken zijn de prachtige illustraties van Rie Reinderhoff verdwenen. Zonde, want ze zijn zeer sfeervol.

Als annecdote kan ik nog vermelden dat Jozef haar heeft afgeraden om de Kunstacademie te bezoeken, omdat ze een puur natuurtalent was.
Als je haar werk bekijkt, kan ik me ook nauwelijks voorstellen dat ze haar iets zouden kunnen leren wat de moeite waard zou zijn!


De Montferlandseweg te 's Heerenberg

Deze afbeelding laat Jeus (Jozef) als kind met moeder Chrisje zien, ergens in de bossen van Montferland in de buurt van 's Heerenberg, waar Jozef Rulof is geboren.

Het is de omslag van het boek Jeus van Moeder Chrisje, deel I.


Ja, Karel, jij gaat mooie bloemetjes plukken voor Onze Lieve Heer.

Al zou je het niet direct zeggen, deze afbeelding laat Jeus (Jozef) als soldaat zien, als hij dus eigenlijk een jaar of 17, 18 is. Hij voorspelt de jongeman naast hem dat hij binnenkort zal sterven en dan "bloemetjes voor Onze Lieve Heer zal gaan plukken".

Het is de omslag van het boek Jeus van Moeder Chrisje, deel II.

Hier wordt Jeus, inmiddels in zijn gewone, dagelijkse leven Jozef genaamd en voor het hiernamaals André, rondgeleidt door Meester Alcar in het Hiernamaals en het ontstaan van het Heelal verklaard.

Dit is de omslag van het boek Jeus van Moeder Chrisje, deel III.

Het plaatje hiernaast stelt de tempel van de Universiteit van "De Eeuw van Christus" voor.

Gemaakt als oefening in mijn studie in 3-D modeleren.